Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της με βάση τη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου, που ισχύει μόνο για αυτή την ιστοσελίδα.
Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, διότι η είσοδος σε αυτήν και η χρήση της αποτελεί συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δίνετε σαφώς τη συγκατάθεσή σας για τα προσωπικά δεδομένα σας που τυχόν θα συλλεχθούν με την εγγραφή ή τη χρήση της ιστοσελίδας.
Είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας για ενημερωτικούς σκοπούς, όπως e-mail. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που έχετε συγκατατεθεί σε αποστολή newsletter ή σε ενδεχόμενο αίτημά σας για support.
Εάν αποστείλετε παραγγελίες ή άλλα αιτήματα ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ενδεχομένως επικοινωνήσουμε μαζί σας για αναγκαίες διευκρινήσεις. Τα δεδομένα αυτά δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, χωρίς την δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν απαιτηθεί από τις αρχές. Φροντίστε τα στοιχεία σας να είναι ακριβή, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται.
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αθέμιτης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως πχ με τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν θεωρείται αδιάβλητο από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
Εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για σκοπούς ενημέρωσης, δεν θα απαιτηθεί να δώσετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Θα ζητηθεί ωστόσο η συγκατάθεσή σας στις τεχνολογίες cookies, οι οποίες βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησής σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιείτε είσοδο ως μέλος της ιστοσελίδας χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε συνεχώς το όνομα και τον κωδικό σας. Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε στον υπολογιστή σας. Εάν αρνηθείτε τη λήψη cookies, είναι πιθανό να μην είστε σε θέση να κάνετε πλήρη χρήση της ιστοσελίδας.
Απαγορεύεται η αποστολή δεδομένων από άτομα που είναι ανήλικα. Στην περίπτωση που δεν είστε ενήλικος, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους νόμιμους κηδεμόνες σας πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για εσάς μέσω της ιστοσελίδας.
Η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ή μεταβληθεί οποτεδήποτε και η εταιρεία μας μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση χωρίς ειδοποίηση. Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να διαθέτει επιπλέον ξεχωριστούς Όρους Χρήσης, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερες προϋποθέσεις χρήσης και παροχής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.